Disclaimer

Disclaimer

Allibert Outdoor Furniture, hierna te noemen Allibert, verleent u hierbij toegang tot www.allibert-outdoor.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Allibert behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Allibert streeft ernaar om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Allibert.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Allibert nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de getoonde materialen op de Website behoren toe aan Allibert. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Allibert, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig
Allibert behoudt zich het recht voor om deze disclaimer zonder berichtgeving te wijzigen.